Copyright © 1996. Csepregi Szabolcs, Csizmazia Balázs, Czabala Péter, DezsőAndrás, Fodor Szabina, Frohner Ákos, Gulyás László, Kozsik Tamás, Lakatos Attila, Lakner Tibor, Nyékyné Gaizler Judit, Porkoláb Zoltán, Salamon András, Szabó Richárd, Takács Levente

Minden jog fenntartva.

Első kiadás, 1996 november.

A Szerzők és a Kiadó e könyv tartalmi és formai összeállítása során a legjobb tudásuk szerint jártak el. Ennek ellenére nem kizárható, hogy a könyvben előfordulnak hibák. A könyv, illetve a benne levő ismeretanyag használatából közvetlen vagy közvetett módon származó károkért sem a Szerzők sem pedig a Kiadó nem vállal felelősséget.

Ezen kiadvány egészének vagy egy részének a másolása, reprodukálása (bármilyen formában), valamint lefordítása más nyelvekre kizárólag a Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában engedélyezett.

A UNIX az X/Open bejegyzett védjegye.
A Java a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
A Windows a Microsoft, Corp. védjegye.
A könyvben előforduló más védjegyek nevei nagy kezdőbetűkkel vannak írva, ha a Kiadónak tudomása van az adott védjegyről.

A szerzők megköszönik az ELTE TTK Informatikai Tanszékcsoportnak, hogy a kézirat elkészítése során rendelkezésünkre bocsájtotta az infrastruktúráját.

Kiadó: Kalibán BT.

Nyomtatta és kötötte az Akadémiai Nyomda.

Borítóterv: Viktor Éva

Grafikai utómunkák: Ruszkai Gábor


Az oldalt készítette: Frohner Ákos