Adatbázis-programozás

A Java nyelv hálózati lehetőségei miatt ideálisan megfelel kliens-szerver architektúrájú adatbáziskezelő programok létrehozására. Ezért felmerült az igény, hogy a Java programok kommunikálni tudjanak a legkülönfélébb adatbázisokkal is. Ezen kommunikáció lehetőségét a JDBC biztosítja.

Egyszerű (DISTINCT) felhasználói SQL típus

Ezen SQL adattípus tulajdonképp egy egyszerű SQL alaptípus megfelelően paraméterezett változata. Példák:
CREATE TYPE RÖVIDNÉV AS CHAR(20);
CREATE TYPE PÉNZ AS NUMERIC(10,2);

Struktúrált (STRUCT) felhasználói SQL típus

Ezen SQL adattípus más SQL típusokból összetevődő struktúrát ír le. Példák:
CREATE TYPE LAKHELY 
   (
       AJTÓ VARCHAR(20),
       HÁZSZÁM NUMERIC(6),
       UTCA VARCHAR(100), 
       VÁROS VARCHAR(50),
       IRÁNYÍTÓSZÁM CHAR(8),
       TULAJDONOS REF(SZEMÉLY)
   );
CREATE TYPE TELJESNÉV
   (
       VEZETÉKNÉV VARCHAR(50),
       KERESZTNÉV VARCHAR(50)
   );
CREATE TYPE SZEMÉLY 
   (
       NÉV TELJESNÉV,
       CÍM REF(LAKHELY),
       TELEFON VARCHAR(20),
       FOTÓ BLOB
   );

Felhasználói SQL adattípusok Java megfeleltetése

A leírtak szemléltetésére tekintsük az előző két példában definiált felhasználói SQL típusok Java reprezentációit. A Dolgozó osztály egyben példa arra is, hogy hogyan lehet a reprezentáló osztályokkal az SQL öröklődési hierarhiát követni. Ehhez az SQL típust a következőképp definiáltuk:
CREATE TYPE SZEMÉLY AS OBJECT (...);
CREATE TYPE DOLGOZÓ AS OBJECT EXTENDS SZEMÉLY (BÉR PÉNZ);
Már csak a típusmegfeleltetés megadása maradt hátra:
Connection con=...
try {
  java.util.Map map = con.getTypeMap();
  map.put("RÖVIDNÉV", Class.forName("Rövidnév"));
  map.put("PÉNZ", Class.forName("Pénz"));
  map.put("LAKHELY", Class.forName("Lakhely"));
  map.put("TELJESNÉV", Class.forName("Teljesnév"));
  map.put("SZEMÉLY", Class.forName("Személy"));
  map.put("DOLGOZÓ", Class.forName("Dolgozó"));
} catch (ClassNotFoundException ex) {}

Eredményfeldolgozás

A következő kódrészlet biztosítja egy végrehajtott SQL utasítás összes visszaadott eredménykomponensének feldolgozását:
  Connection con = DriverManager.getConnection(url, "uid", "password");
                        //adatbáziskapcsolat létrehozása
  Statement stmt = con.createStatement();    //utasításobjektum létrehozása

  stmt.execute(SQL_utasítás);           //SQL utasítás végrehajtása
  int rowCount;
  while (true) {
   rowCount = stmt.getUpdateCount();
   if (rowCount >= 0) {                  //volt sormódosítás
    System.out.println("Megváltozott sorok száma = " + rowCount);
    stmt.getMoreResults();    //következő eredménykomponens feldolgozása
    continue;
   }
   ResultSet rs = stmt.getResultSet();          //eredménytábla volt
   if (rs != null) {               //eredménytábla feldolgozása
     ...
     stmt.getMoreResults();    //következő eredménykomponens feldolgozása
     continue;
   }
   break;                   //nincs több eredménykomponens
  }

Példa kötegelt végrehajtásra

int[] updateCounts;
Connection con=...
try {
  con.setAutoCommit(false);

  Statement stmt = con.createStatement();
  stmt.addBatch("CREATE TABLE NEVEK OF TELJESNÉV");
  stmt.addBatch("INSERT INTO NEVEK VALUES ('Gábor', 'Dénes')");
  stmt.addBatch("INSERT INTO NEVEK VALUES ('Máté', 'Barbara')");
  stmt.addBatch("INSERT INTO NEVEK VALUES ('Csilla', 'Péter')");
  stmt.addBatch("DELETE FROM NEVEK");
  updateCounts = stmt.executeBatch(); // {0, 1, 1, 1, 3}

  PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(
         "INSERT INTO NEVEK VALUES (?, ?)");

  pstmt.setString(1, "Névtelen");
  for (int i=1; i<=10; i++) {
    pstmt.setString(2, "Felhasználó"+i );
    pstmt.addBatch();
  }
  updateCounts = pstmt.executeBatch(); // {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}

  stmt.addBatch("SELECT * FROM NEVEK");   // itt még nem, de
  updateCounts = stmt.executeBatch(); // itt Exception!!!!
  
} catch (BatchUpdateException bue) {
    System.err.println("BatchUpdateException: " + bue.getMessage());
    System.err.println("SQLState: " + bue.getSQLState());
    System.err.println("ErrorCode: " + bue.getErrorCode());
    System.err.println("Sikeres végrehajtások sormódosítási számai:");
    updateCounts = bue.getUpdateCounts();
    for (int i=1; i<=updateCounts.length; i++) {
       System.err.println("\t" + i + ".: " + updateCounts[i]);
    }
} catch (SQLException e) {
    System.err.println("SQLException: " + e.getMessage());
    System.err.println("SQLState: " + e.getSQLState());
    System.err.println("ErrorCode: " + e.getErrorCode());
}

Példa

A következő példa egy általános JDBC adatbázis-elérési felületet nyújt. Használható mind alkalmazásként, mind appletként, persze ilyenkor figyelembe kell venni az ismertetett megkötéseket.