Kapcsolatok a helyiekkel


 1. Egy rövid példa
 2. class HelloWorld {
    public native void displayHelloWorld();
  
    static {
      System.loadLibrary("HelloWorld");
    }
    
    public static void main(String[] args) {
      new HelloWorld().displayHelloWorld();
    }
  }
  
  HelloWorld.java
  #include 
  #include "HelloWorld.h"
  #include 
  
  JNIEXPORT void JNICALL 
  Java_HelloWorld_displayHelloWorld(JNIEnv *env, jobject obj) 
  {
    printf("Hello world!\n");
  }
  
  HelloWorld.c

  Architektúra függő Makefile-ok:

 3. Egy nagyobb példa
 4. Architektúra függő Makefile-ok:

  A readline csomag fordítása és installálása (readline-4.0.tar.gz):

  tar -xvzf readline-4.0.tar.gz
  cd readline-4.0
  ./configure
  make shared
  make install
  make install-shared
  

Fordítás és futtatás: