Párhuzamosság


 1. ExtendedThread.java
 2. class MyThread extends Thread {
   public void run() {
    System.out.println("Helló, ez itt a" + getName() + " Thread" );
   }
  }
  
  public class ExtendedThread {
   static public void main(String args[]) {
    MyThread a, b;
  
    a = new MyThread();
    b = new MyThread();
    a.start();
    b.start();
   }
  }
  
  
  A teljes forrás: ExtendedThread.java

 3. RunnableThread.java
 4. class MyThread implements Runnable {
   public void run() {
    System.out.println("Helló, ez itt a " +
              Thread.currentThread().getName() + " Thread" );
   }
  }
  
  public class RunnableThread {
   static public void main(String s[]) {
    MyThread work2do;
    Thread a, b;
  
    work2do = new MyThread();
    a = new Thread(work2do);
    b = new Thread(work2do);
    a.start();
    b.start();
   }
  }
   
  
  A teljes forrás: RunnableThread.java

 5. Logo

 6. Logo Applet külön szálban


  // Runnable interfész alkalmazása Applet-ben
  import java.awt.*;
  
  public class Logo extends java.applet.Applet implements Runnable {
    Image img;          // kép handler
    Thread thd = null;      // a szál
    int i = 0;          // sor mutató
    int imgWidth;         // kép szélesség
    int imgHeight;        // kép magasság
    static String imgName;    // kép file neve
  
    public void run() {      // a runnable run() metódusát felülírjuk
      Thread en = Thread.currentThread();
  
      if ((imgName = getParameter("imagefile")) == null) 
       System.exit(-1);
      img = getImage(getCodeBase(), imgName);
      repaint();
      try {Thread.sleep(500);} catch (InterruptedException e){}
      imgWidth = img.getWidth(this);
      imgHeight = img.getHeight(this);
      if (img != null) {
        while (thd == en) {
          for (i=0; i<imgHeight; i+=4 ) {
            repaint();
            try {Thread.sleep(100);} catch (InterruptedException e){}
          }
        }
      }
    }
  
    public void update(Graphics g) {
      if (img != null) {
        g.clearRect(0, 0, imgWidth, imgHeight );
        g.clipRect(0, 0, imgWidth, i);
        g.drawImage(img, 0, i - imgHeight, null);
        g.setClip(0, i, imgWidth, imgHeight-i);
        g.drawImage(img, 0, i, null);
        showStatus( "Name:"+imgName+", Size:"+imgHeight+"x" +imgWidth );
      }
    }
  
    public void start() {         // Az Applet start, ahol 
      if (thd == null) {         // ha még nincs szál,
        thd = new Thread(this);    // létrehozzuk
        thd.start();          // és elindítjuk
      }
    }
  
    public void stop() {          // Az Applet stop, ahol
      thd = null;            // jelezzük, hogy vége
    }                   // a szálnak
  }
  
  A teljes forrás: Logo.java
  <hr>
   <h3>Logo Applet külön szálban</h3>
   <applet code="Logo.class" height=200 width=300>
   <param name=imagefile value=javaLogo.gif>
   </applet>
  <hr>
  
  A HTML forrás: Logo.html

 7. DigiClock

 8. DigiClock


  // Runnable implementációja
  import java.awt.Image;
  import java.awt.Graphics;
  import java.awt.Point;
  import java.awt.Color;
  import java.util.Date;
  
  public class DigiClock extends java.applet.Applet implements Runnable {
  
   // ...
  
   public void start() {             // A szál max. prioritáson
    if (timer == null) {             // fut, hiszen pontosnak kell 
     timer = new Thread(this);         // lennie
     timer.setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
     timer.start();
    }
   }
  
   public void stop() {
     timer = null;
   }
  
   public void run() {
    long now,                  // ciklus belépési pillanat
       waiting,                // mennyit kell várni (korrig)
       updateTime = 0;             // "a köv. másodperc"
    Date time;                  // a dátum, idő lekérése
    int ora, perc;                // segédváltozók
  
    while (timer != null) {
     if ( (updateTime += 1000) < (now = System.currentTimeMillis()) )
  	updateTime = now;
  
     time = new Date(); 
     ora = Integer.parseInt( time.toString().substring(11,13) );
     perc = Integer.parseInt( time.toString().substring(14,16) );
     mp  = Integer.parseInt( time.toString().substring(17,19) );
                           // Számjegyekre bontás
     ora1 = szamjegyek[ora / 10];
     ora2 = szamjegyek[ora % 10];
     perc1 = szamjegyek[perc / 10];
     perc2 = szamjegyek[perc % 10];
  
     repaint();                 // kiírás és korrigálás
     if ((waiting = updateTime - System.currentTimeMillis()) > 0) {
      try {
       timer.sleep( waiting );
      } catch (InterruptedException e) {}
     }
    }
   }
   
   // ...
  }
  
  
  A teljes forrás: DigiClock.java
  <hr>
   <h3> DigiClock </h3>
   <applet code="DigiClock.class" height=100 width=100>
   </applet>
  <hr>
  
  A HTML forrás: DigiClock.html

 9. SzalCsoport1.java
 10. // Szálcsoport infok
  class Szal extends Thread {
   Szal(String name) { super(name); }      // nevét is eltároljuk
   public void run() {              // nem csinál semmi
    try {                    // különöset
     for (int i=0; i<5; i++)
      sleep(100);
    } catch (InterruptedException e) {}
   }
  }
  
  public class SzalCsoport1 {
   public static void main(String args[]) {
    Szal[] sok_szal = new Szal[15];       // a létrehozandó szálak
  
    for (int i=0; i<15; i++)           // mindet installáljuk,
     sok_szal[i] = new Szal(i + ". szál");
    for (int i=0; i<5; i++)           // de csak 5-öt indítunk el
     sok_szal[2*i].start();
  
    ThreadGroup aktCsop = Thread.currentThread().getThreadGroup();
    int instNum = aktCsop.activeCount();     // csoportban levők
    Thread[] th = new Thread[instNum];      // referenciákhoz
    int futok = aktCsop.enumerate(th);      // a futók lekérdezése és
                           // megszámlálása
    System.out.println("Nyomkövetési info:");  // a nyomkövetési lista
    aktCsop.list();               // kiírása
    System.out.println("Csoport Név: " + aktCsop.getName());
    System.out.println("Példány #: " + instNum);
    System.out.println("Futók #: " + futok);
    System.out.println("Futók listája");
  
    for (int i=0; i<futok; i++)
      System.out.println("\t"+i+". szál: "+th[i].getName());
   }
  }
  
  A teljes forrás: SzalCsoport1.java

 11. SzalCsoport2.java
 12. // A Szálcsopotot mint egészt kezelő
  // setMaxPriority metódusra példa
  public class SzalCsoport2 {
   public static void main(String[] args) {
    ThreadGroup csop = new ThreadGroup("Normal prioritású csop.");
    Thread th = new Thread(csop, "Max priotitású szál");
  
    th.setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);    // Max prioritásra a szálat
    csop.setMaxPriority(Thread.NORM_PRIORITY); // Normálra(5) a csop. MAXját
    System.out.println("Csop MAX: " + csop.getMaxPriority());
    System.out.println("szál MAX: " +th.getPriority());
   }
  }
  
  
  A teljes forrás: SzalCsoport2.java

 13. SzalCsoport3.java
 14. // Szálak egyszeri megszakítása
  class Szal extends Thread {
   Szal(ThreadGroup tg, String name) { super(tg, name); }
   public void run() {
    try {      
     while (true) {
      System.out.print(getName() + "-fut\t");
      sleep(400);
     }
    } catch (InterruptedException e) {}
   }
  }
  
  public class SzalCsoport3 {
   public static void main(String args[]) {
    int i;
    ThreadGroup csop = new ThreadGroup("seged"),
          thisGr = Thread.currentThread().getThreadGroup();
    Szal[] szalak = new Szal[4];
  
    for (i=0; i<4; i++) 
     szalak[i] = new Szal(csop, i + ". szál");
    System.out.println("Fo csoport: " + thisGr.getName() + 
              ", Szál#: " + thisGr.activeCount());
    System.out.println("Csop.: " + csop.getName() + 
      ", Szál#: " + csop.activeCount());
    for (i=0; i<4; i++)
     szalak[i].start();
  
    try { Thread.sleep(1800); } catch(InterruptedException e) {}
    System.out.println("interrupt!!!");
    csop.interrupt();
   }
  }
  
  A teljes forrás: SzalCsoport3.java

 15. ThreadLocalTest.java
 16. // ThreadLocalTest.java
  import java.util.Date;
  
  // Ez lesz az az osztály, ami példányosítva tartalmazza a
  // szálankénti objektumot (itt éppen egy egyedi dátum)
  class MyThreadLocal extends ThreadLocal {     
   protected Object initialValue() {        // ezt átírva adjuk az
    Date d = new Date();              // új értéket
    System.out.println("\tThreadLocal initialValue-> " + 
              d.toString().substring(11,19));
    return d;
   }
  }
  
  
  // Az osztály minden szála külön tl értéket kap példányosításkor
  class Show extends Thread {
   static private MyThreadLocal lokal_id = new MyThreadLocal();
  
   Show(String name) {
    super(name);
    System.out.println(getName() + " konstruktora= " + 
              lokal_id.get().toString().substring(11,19));
   }
  
   public void run() {
    for (int i=0; i<6; i++) { 
     System.out.println(getName() + "= " + 
               lokal_id.get().toString().substring(11,19) );
     try { Thread.sleep(900); } catch (InterruptedException e) {}
    }
   }
  }
   
  public class ThreadLocalTest {
   static public void main(String args[]) {
    System.out.println("Néhány Show objektum létrehozása");  
    Show a = new Show("a szál");
    Show b = new Show("b szál");
    Show c = new Show("c szál");
    a.start(); try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) {}
    b.start(); try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}
    c.start();
   }
  }
  
  A teljes forrás: ThreadLocalTest.java

 17. SusRes.java
 18. // Felfüggesztés a Java 2-ben
  class MyThread extends Thread {
   volatile boolean threadSuspended; // Igaz, ha a szál suspend állapotba kerül
  
   public void run() {
    for (int i=0; i<10; i++) {
     System.out.println("Helló, itt a " + getName() + "Thread" );
     try {      
      sleep(500);               // várakozás 
      if (threadSuspended) {          // Optimalizálva csak akkor
        synchronized(this) {         // várunk, ha suspend állapot
         while (threadSuspended)       // A wait miatt szinkronizált
          wait();              // blokkba kerül 
        }
      }
     } catch (InterruptedException e) {}    // A wait és a sleep is azonos
    }                      // kivételt eredményez
    // egyéb tevékenység...
   }
  
   public synchronized void mySuspend() {     // A változó értéke szerint
    if (!threadSuspended)            // bekap. a susp. állapotot
     System.out.println("Suspend " + getName());// az igazi várakozás a run()
     threadSuspended = true;          // metódusban van
   }
  
   public synchronized void myResume() {
    if (threadSuspended) {            // Ha éppen suspend állapotban
     System.out.println("Resume " + getName());
     threadSuspended = false;          // van, elengedjük, ill. egy
     notify();                 // jelzést adunk, hogy resumed!
    }
   }
  }
   
  public class SusRes {
   static public void main(String args[]) {
    MyThread a, b;
   
    a = new MyThread();             // Két szálat definiálunk
    b = new MyThread();
    System.out.println("Starting... ");
    a.start();                  // és indítunk el
    b.start();
                           // Várunk egy kicsit, majd
    try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}
    a.mySuspend();                // az egyiket felfüggesztjük
                           // Várjuk a hatást, hogy csak
    try { Thread.sleep(1500); } catch (InterruptedException e) {}
                           // a másik fut tovább
    a.myResume();                // Majd ismét elengedjük
   }
  }
  
  A teljes forrás: SusRes.java

 19. SusRes1

 20. Felfüggesztés a Java 1.2-ben a Runnable interfésszel


  // Felfüggesztés példa a Java 2-ben
  // Példa Runnable interfésszel
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  import java.applet.Applet;
  import java.lang.Math;
  
  public class SusRes1 extends Applet implements Runnable, MouseListener {
    int akt = 0;           // a karikán melyik pont piros aktuálisan
    Thread runner = null;       // a szál, amelyik a pontokat rajzolja
    volatile boolean threadSuspended; // felfüggesztett-e a szál (egér miatt)
  
    public void init() {
      threadSuspended = false;
      setFont(new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 12)); // a szöveg kiíráshoz
      addMouseListener(this);         // egér kezelése miatt
    }
  
    public void destroy() {           // befejezésnél az egér-
      removeMouseListener(this);        // kezelő leállítása
    }
  
    public void start() {
      runner = new Thread(this);        // Az applet indításakor a
      runner.start();             // szálat is elindítjuk
    }
  
    public synchronized void stop() {      // Az applet leállításakor a 
      runner = null;              // szálnak stop jelzés
      if (threadSuspended) {          // Ha éppen felfüggesztett 
        threadSuspended = false;       // volt, akkor elengedjük
        notify();
      }
    }
  
    public void run() {
      Thread me = Thread.currentThread();   // Amíg a szál él,
      while (runner == me) {          // addig fut a run() metódus
        try {
          Thread.sleep(200);
          if (threadSuspended)       // Ha felfüggesztett,
           synchronized(this) {
             while (threadSuspended) {  // akkor vár, amíg el nem
              wait();         // eresztik
             }
           }
        } catch (InterruptedException e){
        }
        repaint();              // kirajzoljuk az appletet
      }
    }
    
    // ...
  }
  
  
  A teljes forrás: SusRes1.java
  <hr> 
   <h3>Felfüggesztés a Java 1.2-ben a Runnable interfésszel</h3>
   <applet code="SusRes1.class" width=200 height=200> </applet>
  <hr>
  
  A HTML forrás: SusRes1.html

 21. SusRes2

 22. Felfüggesztés a Java 1.2-ben egy Thread osztállyal


  // Felfüggesztés a Java 2-ben
  // Thread osztály öröklésével
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  import java.applet.Applet;
  import java.lang.Math;
  
  class Karika extends Thread {
    // ...
  
    // A szál biztonságos leállításához (nem felfüggesztett állaotban hagyva)
    // Nem része a standard Thread osztálynak!
    public synchronized void stopp() {
      runner = null;         
      if (threadSuspended) {         // Ha éppen felfüggesztett 
        threadSuspended = false;      // volt, akkor elengedjük
        notify();
      }
    }
  
    public void run() {
      Thread me = Thread.currentThread();   // Amíg a szál él,
      while (runner == me) {         // addig fut a run() metódus
        try {
          sleep(st);           // st ideig alszik
          if (threadSuspended)      // Ha felfüggesztett,
           synchronized(this) {
             while (threadSuspended) { // akkor vár, amíg el nem
              wait();         // eresztik
             }
           }
        } catch (InterruptedException e){
        }
        repaint();             // kirajzoljuk az appletet
      }
    }
  
    // A szál felfüggesztésénél ezt az új metódust hívják meg a főprogram
    // mint neve is mutatja, teljesen úgy működik, mint a pause gomb a magnón
    // Nem része a standard Thread osztálynak!
    public synchronized void pause() {     // Váltunk a szál
      threadSuspended = !threadSuspended;   // felfüggesztési állapotán
      if (!threadSuspended)          // ha eddig felfügg. volt
        notify();              // akkor most eleresztjük
    }
  
    // ...
  }
  
  
  public class SusRes2 extends Applet implements MouseListener {
    // ...
  
    public void start() {
      bal = new Karika(getGraphics(), 70,100, 200); // egyik és másik
      jobb = new Karika(getGraphics(), 200,100, 300); // karika példány
      bal.start(); jobb.start();
    }
  
    // ...
  
    public void stop() {            // Az Applet leállásakor
      bal.stopp();              // A szálakat is leállítjuk
      jobb.stopp();              // egy speciális metódussal
    }
  
    public void destroy() {           // befejezésnél az egér-
      removeMouseListener(this);       // kezelő leállítása
    }
    
    // ...
  }
  
  
  A teljes forrás: SusRes2.java
  <hr>
   <h3>Felfüggesztés a Java 1.2-ben egy Thread osztállyal</h3>
   <applet code="SusRes2.class" width=300 height=200> </applet>
  <hr>
  
  A HTML forrás: SusRes2.html

 23. Interrupt.java
 24. //Interrupt-ot bemutató program
  class MyThread extends Thread {
   public void run() {
    for (int i=0; i<10; i++) 
     try {
      System.out.println("Várok fél másodpercet... [" + i + "]");
      sleep(500); 
     } catch (InterruptedException e) {   // amint kiváltódik, kiírjuk
      System.out.println("Kivétel a run()-ban: " + e.getMessage());
     }
   }
  }
  
  
  public class Interrupt {
   public static void main(String[] args) {
    MyThread a;
  
    a = new MyThread();
    System.out.println("Indítás...");
    a.start();
    try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}
  
    System.out.println("Szál megszakítása");
    a.interrupt();
    System.out.println("Meg van szakítva?" + a.isInterrupted());
    try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) {}
    // Várakozunk, de mivel kivétel teljesülése törölte a flag-et,
    // már csak false értéket kapunk
    System.out.println("Meg van szakitva?" + a.isInterrupted());
   }
  }
  
  A teljes forrás: Interrupt.java

 25. LogoJav.java
 26. // Runnable interfész alkalmazása Applet-ben
  import java.awt.*;
  
  public class Logo extends java.applet.Applet implements Runnable {
    Image img;          // kép handler
    Thread thd = null;      // a szál
    int i = 0;          // sor mutató
    int imgWidth;         // kép szélesség
    int imgHeight;        // kép magasság
    static String imgName;    // kép file neve
  
    public void run() {      // a runnable run() metódusát felülírjuk
      Thread en = Thread.currentThread();
      if ((imgName = getParameter("imagefile")) == null) 
       System.exit(-1);
      img = getImage(getCodeBase(), imgName);
      repaint();
      try {Thread.sleep(500);} catch (InterruptedException e){}
      imgWidth = img.getWidth(this);
      imgHeight = img.getHeight(this);
      if (img != null) {
        while (thd == en) {
          for (i=0; i<imgHeight; i+=4 ) {
            repaint();
            try {Thread.sleep(100);} catch (InterruptedException e){}
          }
        }
      }
    }
  
    // ...
  
    public void start() {         // Az Applet start, ahol 
      if (thd == null) {         // ha még nincs szál,
        thd = new Thread(this);    // létrehozzuk
        thd.start();          // és elindítjuk
      }
    }
  
    public void stop() {          // Az Applet stop, ahol
      Thread th2 = thd;
      thd = null;            // jelezzük, hogy vége
      th2.interrupt();
    }                   // a szálnak
  }
  
  A teljes forrás: LogoJav.java

 27. StopThread1.java
 28. //Egy lehetséges megoldás a stop() helyettesítésére
  class MyStoppingThread extends Thread {
   private volatile boolean isRunning = true; //fut-e a szál
  
   public void stopp() { //A standard stop() helyettesítése
    isRunning = false;  //Már nem fut...
   }
  
   public void run() {
    while ( isRunning ) { //Csak amíg le nem  llítjuk a stopp() metódussal
     System.out.println("Helló, ez itt a " + getName());
     try { sleep(500); } catch (InterruptedException e) {}
    }
   }
  }
  
  
  public class StopThread1 {
   public static void main(String[] args) {
    MyStoppingThread a;
  
    a = new MyStoppingThread();
    System.out.println("Indítás...");
    a.start();
    try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}
  
    System.out.println("Stop...");
    a.stopp();
    try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) {}
    System.out.println("Vége...");
   }
  }
  
  A teljes forrás: StopThread1.java

 29. StopThread2.java
 30. //Lehet Thread hivatkozással is
  class MyStoppingThread extends Thread {
   private volatile Thread running_id = this;
  
   public void stopp() {      // a leállásnál jelezzük, hogy már nem kell
    running_id = null;       // a referencia null-ra állítva
   }
  
   public void run() {
    while ( running_id == this ) { // futhat-e még a szál
     System.out.println("Helló, ez itt a " + getName());
     try { sleep(300); } catch (InterruptedException e) {}
    }
   }
  }
  
  
  public class StopThread2 {
   public static void main(String[] args) {
    MyStoppingThread a;
  
    a = new MyStoppingThread();
    System.out.println("Indítás...");
    a.start();
    try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}
    System.out.println("Stop thread");
    a.stopp();
    System.out.println("The End");
   }
  }
  
  A teljes forrás: StopThread2.java

 31. DaemonThread.java
 32. // DaemonThread.java
  class Daemon extends Thread {        // Démon szál osztálya
   public void run() {            // végtelen ciklusban
    while (true) {             // fut
     System.out.println( getName() + " démon? " + isDaemon() );
     try { sleep(500); } catch (InterruptedException e) {}
    }
   }
  }
  
  class Regular extends Thread {       // Általános szál
   volatile boolean mehet = true;
  
   public void run() {
    while (mehet) {             // fut, amíg csak kell
     System.out.println( getName() + " démon? " + isDaemon() );
     try { sleep(500); } catch (InterruptedException e) {}
    }
   }
  
   public void eleg() { mehet = false; }   // leállítja a szálat
  }
  
  public class DaemonThread {
   static public void main(String s[]) {
    Regular a;               // szabályos szál
    Daemon b;               // démon szál
  
    a = new Regular(); 
    b = new Daemon();
    System.out.println("Szálak indítása");
    a.start();               // indítás,
    b.setDaemon(true); b.start();      // démon beállítás
  
    try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}
    System.out.println("A sima szál(ak) leálítása");
    a.eleg();                // az általános leáll
   }
  }
  
  A teljes forrás: DaemonThread.java

 33. JoinTest.java
 34. // Join teszt
  class MyThread extends Thread {
   public void run() {
    System.out.println( getName() + " fut" );
    for (int i=0; i<5; i++) {
     try { sleep(500); } catch (InterruptedException e) {}
     System.out.println( "Helló, itt a " + getName() );
    }
    System.out.println( getName() + "befejeződött" );
   }
  }
   
  class MyThread2 extends Thread {
   private Thread wait4me;
   
   MyThread2(Thread target) {      // Átadjuk a szálat,
    super();       
    wait4me = target;          // amire várunk
   }
   
   public void run() {
    System.out.println( getName() + " várakozik " +
              wait4me.getName() + "-ra");
    try { wait4me.join(); } catch (InterruptedException e) {}
    for (int i=0; i<5; i++) {
     try { sleep(500); } catch (InterruptedException e) {}
     System.out.println( "Helló, itt a " + getName() );
    }
   }
  }
   
  public class JoinTest {
   static public void main(String args[]) {
    MyThread a;
    MyThread2 b;
   
    a = new MyThread();
    b = new MyThread2( a );
    b.start();
    a.start();
   }
  }
   
  
  A teljes forrás: JoinTest.java

 35. Nyomtat.java
 36. // Nyomtatoszerüség, join demo
  import java.util.Vector;
  import java.io.*;
  
  class Tomb {              // "Spool" helyett
   static Vector tomb = new Vector(10);
   public static void  put(String s) { tomb.add(s); }
   public static Vector get() { return tomb; }
  }
  
  class Spooler extends Thread {     // a várakoztató szál
   String fn;
   Spooler(String name) { fn = name; }  // file amit feldolgoz
   public void run() {
    int c;
    String s = "";
  
    try {
     FileReader f = new FileReader(fn);
     while ((c = f.read()) != -1) {  // karakterenként olvassuk
      if (c == 13) {
       Tomb.put(s);         // soronként a spoolba írjuk
       s = "";
       System.out.println();    
      }
      else if (c != 10) {
       s = s + (char) c;
      }
      System.out.print(".");     // csak hogy lássuk, hogy 
      sleep(10);           // dolgozik (alszik)
     }
     f.close(); 
    } 
    catch (IOException ioe) {}
    catch (InterruptedException ine) {}
    System.out.println();    
   } 
  }
  
  class NyomtatoSzal extends Thread {   // Nyomtató, ami a spoolerre
   public void run() {          // vár
    Spooler spooler; 
    spooler = new Spooler("Nyomtat.java");
    System.out.print("Spool keszites elinditasa");
    spooler.start();          // spooling, 
    
    try {                // fő rész
     spooler.join();          // megvárjuk a spoolert
     System.out.print("Kész a spool, lehet nyomtatni");
     // Nyomtatás
     Vector v = Tomb.get();      // átveszi a nyomtatandót
     for (int i=0; i<v.size(); i++)
      System.out.println(v.get(i));  // "nyomtatás"
    } catch (InterruptedException e) {}  
   } 
  }
  
  public class Nyomtat {
   public static void main(String args[]) {
    NyomtatoSzal ny = new NyomtatoSzal();
    ny.start();
   }
  }
  
  A teljes forrás: Nyomtat.java

 37. Priority.java
 38. // Prioritások vizsgálata
  class MyThread extends Thread {
   boolean running = true;
   MyThread(String name) {
    super(name);
   }
  
   public void stopp() { running = false; }
  
   public void run() {
    while (running) {
     System.out.println( getName() ); 
     yield();
    }
   }
  }
  
  public class Priority {
   static public void main(String s[]) {
    MyThread a, b, c;
    int var = 50;
  
    a = new MyThread("Athread");
    b = new MyThread("Bthread");
    c = new MyThread("Cthread");
    Thread.currentThread().setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
  
    System.out.println("Start... " + 
              a.getPriority()+","+b.getPriority()+","+c.getPriority());
    a.start(); b.start(); c.start();
  
    // ...
   }
  }
  
  A teljes forrás: Priority.java

 39. TimeSlice.java
 40. // Időosztás vizsgálat
  class MyThread extends Thread {
   int count=0;
  
   public int getCount() {
    return(count);
   }
  
   public void run() {
    while (true)
     count++;
   }
  }
  
  public class TimeSlice {
   static public void main(String s[]) {
    MyThread a, b;
    int threshold;
  
    a = new MyThread();  b = new MyThread();
    Thread.currentThread().setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
  
    System.out.println("Starting..."); 
    a.start(); b.start();
    try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException e) {}
    System.out.println("Stopping...");
    a.stop();  b.stop();
  
    System.out.println("Thread a" + a.getCount());
    System.out.println("Thread b" + b.getCount());
  
    if (a.getCount() > b.getCount() )
     threshold = (int) (a.getCount() * .2);
    else
     threshold = (int) (b.getCount() * .2);
    if (a.getCount() >= b.getCount() - threshold &&
      a.getCount() <= b.getCount() + threshold)
     System.out.println("A rendszer valószínuleg időosztásos");
    else
     System.out.println("A rendszer NEM időosztásos");
   }
  }
  
  A teljes forrás: TimeSlice.java

 41. SimpleCount1.java
 42. // Egyszerű számláló példa hibás kiírással
  public class SimpleCount1 extends Thread {
   static int n = 1;             // Osztály szintű számláló
  
   public void run() {
    for (int i=1; i<=4; i++) {
     System.out.print(n + " ");       // kiírjuk, majd
     n++;                  // növeljük
    }
   }
    
   public static void main(String args[]) {
    Thread thr1 = new SimpleCount1(),    // Két szálat létrehozunk,
        thr2 = new SimpleCount1();
    thr1.start();              // majd elindítunk
    thr2.start();
   }
  }
  
  A teljes forrás: SimpleCount1.java

 43. Versenges1.java
 44. // Race Condition alap probléma
  import java.io.*;
  
  class LogIro {                // A kritikus rész
   private FileWriter logfile;
  
   public void message( String msg ) {
    // ...
   }
  }
  
  class TextSzal extends Thread {       // Szál, ami írogat a
   private LogIro lf;             // log file-ba
  
   TextSzal( LogIro lf, String ID) {
    super(ID);   this.lf = lf;
   }
  
   public void run() {
    while (true) {
     lf.message( getName() );       // Kiírja a nevét és
     lf.message( " fut\n" );         // az állapotát
    }
   }
  }
  
  public class Versenges1 {
   public static void main(String args[]) {
    LogIro log = new LogIro();       // Log file def.
    TextSzal t1 = new TextSzal( log, "1. szál" ),
         t2 = new TextSzal( log, "2. szál" );
    t1.start();
    t2.start();
   }
  }
  
  A teljes forrás: Versenges1.java

 45. Versenges2.java
 46. // Race Condition alap probléma
  import java.io.*;
  
  class LogIro {                // A kritikus rész
   private FileWriter logfile;
  
   public synchronized void message( String msg ) { // Szinkronizáció
    // ...
   }
  }
  
  class TextSzal extends Thread {       // Szál, ami írogat a
   private LogIro lf;             // log file-ba
  
   TextSzal( LogIro lf, String ID) {
    super(ID);   this.lf = lf;
   }
  
   public void run() {
    while (true) {
     lf.message( getName() );       // Kiírja a nevét és
     lf.message( " fut\n" );         // az állapotát
    }
   }
  }
  
  public class Versenges2 {
   public static void main(String args[]) {
    LogIro log = new LogIro();       // Log file def.
    TextSzal t1 = new TextSzal( log, "1. szál" ),
         t2 = new TextSzal( log, "2. szál" );
    t1.start();
    t2.start();
   }
  }
  
  A teljes forrás: Versenges2.java

 47. SimpleCount2.java
 48. // Egyszerű számláló példa rendes sorrenddel
  public class SimpleCount2 extends Thread {
   static int n = 1;             // Osztály szintű számláló
   static Object kritikus_resz = new Object();// Egy objektum segítségével
  
   public void run() {
    for (int i=1; i<=4; i++) {
     synchronized (kritikus_resz) {     // szinkronizálunk
      System.out.print(n + " ");      // kiírjuk, majd
      n++;                 // növeljük
     }                   // Szinkronizációs blokk vége
    }
   }
    
   public static void main(String args[]) {
    Thread thr1 = new SimpleCount2(),    // Két szálat létrehozunk,
        thr2 = new SimpleCount2();
    thr1.start();              // majd elindítunk
    thr2.start();
   }
  }
  
  A teljes forrás: SimpleCount2.java

 49. RW_1.java
 50. // Író/olvasó probléma synchrnonized megoldással
  import java.util.Random;
  import java.util.Vector;
  
  class Dolgozo extends Thread {
   static volatile int m_reading = 0;
   static public volatile Vector tomb = new Vector(10);
   int ID;
   boolean running = true;
   Integer m_readLock = new Integer(0);
   Random rnd = new Random();
  
   Dolgozo(int ID) { super(); this.ID = ID; }
   public void stopp() { running = false; }
   public void run() {
    int dummy;
    System.out.println("indulok");
    while (running) {
     write((int) (100.0 * rnd.nextDouble()));
     for(int i=0; i<1+(int) 10.0 * rnd.nextDouble(); i++) {
      dummy = read();
      try { sleep(java.lang.Math.abs(rnd.nextLong()) % 490 + 10); } 
      catch (InterruptedException e) {}
     }
    }  
   }
  
   public int read() {
    Integer readData;
  		
    synchronized( m_readLock ) {
     m_reading++;
    }	// unlock readers
    // do read (may take significant time...)
    readData = (Integer) tomb.get(ID);  
    System.out.println( "Read: " + ID + "-->" + readData);
    synchronized( m_readLock ) {
     m_reading--;
     }// unlock readers
     return readData.intValue();
   }
  
   public void write( int x ) {
    boolean succeeded = false;
    while( !succeeded ) {
     synchronized( m_readLock ) {
      if( m_reading == 0 ) {
       // do write (may take significant time...)
       System.out.println( "Write:" + ID + "-->" + x);
       tomb.insertElementAt( new Integer(x), ID);
       succeeded = true;
      }
     }
     if( succeeded == false )
      Thread.currentThread().yield();
    } 
   }
  }
  
  
  
  public class RW_1 {
   static public void main(String args[]) {
    Dolgozo[] d = new Dolgozo[10];
    for (int i=0; i<10; i++) {
     Dolgozo.tomb.add(new Integer(0));
     d[i] = new Dolgozo(i);
    }
    for (int i=0; i<10; i++) 
     d[i].start();
   }
  }
  
  A teljes forrás: RW_1.java

 51. WaitNotify.java
 52. import java.util.*;
  class ElemType { // általánosan elem típus
   // ...
  }
  
  class Monitor { // szinkronizált rutinok a monitorban
   ElemType row[]; // lista
   int first=0,last=0, num_of_elements=0, row_length;
  
   public Monitor(int row_length) {
    row = new ElemType[this.row_length = row_length];
   }
   public synchronized void putMaterial( Thread th, ElemType e ) {
    while ( num_of_elements == row_length ) {
     System.out.println(th.getName() + " várakozik");
     try { wait(); } catch (InterruptedException ex) {}
    }
    row[last] = e;
    last = (last + 1) % row_length;
    num_of_elements++;
    notify();
   }
   public synchronized ElemType getMaterial( Thread th ) {
    ElemType e;
    while ( num_of_elements == 0 ) {
     System.out.println(th.getName() + " várakozik");
     try { wait(); } catch (InterruptedException ex) {}
    }
    e = row[first];
    first = (first + 1) % row_length;
    num_of_elements--;
    notify();
    return e;
   }
  }
  class Producer extends Thread { // termelő
   Monitor monitor;
   ElemType e;
   int made_elements = 0, max_elements;
   Random rnd = new Random();
  
   public Producer(String name, Monitor monitor, int max_elements) {
    super(name);
    this.monitor = monitor;
    this.max_elements = max_elements;
    e=ElemType.newValue(); // első elem generálása
   }
   public void run() { // termelés
    while ( e.value() != ElemType.NULL_ELEMENT ) { // amíg nincs null elem
     try {sleep(Math.abs(rnd.nextInt()) % 1000);}
       catch (InterruptedException ex) {}
     monitor.putMaterial( this, e );
     System.out.println( getName() + ":\t" + e.toString() );
     if (made_elements < max_elements) {
      e=ElemType.newValue();
      made_elements++;
     }
     else e=ElemType.makeNull();
    }
    monitor.putMaterial(this, e); //NULL_ELEMNT jelzi a véget
   }
  }
  
  class Consumer extends Thread { // fogyasztó
   Monitor monitor;
   ElemType e;
   Random rnd = new Random();
  
   public Consumer(String name, Monitor monitor) {
    super(name);
    this.monitor = monitor;
   }
   public void run() { // fogyasztás, amíg van értelmes elem
    while (true) {
     try {sleep(Math.abs(rnd.nextInt()) % 1000);}
       catch (InterruptedException ex) {}
     e = monitor.getMaterial( this );
     if (e.value() == ElemType.NULL_ELEMENT) break; 
     System.out.print( getName() );
     e.showValue();
    }
   }
  }
  
  public class WaitNotify {
   public static void main(String s[]) {
    Monitor monitor = new Monitor(5);
    Producer producer = new Producer("Termelő", monitor, 15);
    Consumer consumer = new Consumer("Fogyasztó", monitor);
    producer.start(); consumer.start();
   }
  }
  
  
  A teljes forrás: WaitNotify.java