Nyolc lap alatt a nyelv körül


 1. Hello világ!
 2. public class HelloVilag {
    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Helló Világ!");
    }
  }
  
  HelloVilag.java

 3. Faktoriális számítása
 4. public class Factorial {
    public static void main(String[] args) {
      int factorial = 1;
      int i = 1;
  
      while(i < 10) {
        factorial = factorial * i;
        System.out.print(i + "!=" + factorial + ", ");
        i = i + 1;
      }
      System.out.println();
    }
  }
  
  Factorial.java

 5. Konstansok
 6. import java.io.*;
  public class Magyarul {
    public static void main(String args[]) {
      try {
        Writer w = new OutputStreamWriter(System.out,"8859_2");
        w.write("tekn\u0150c");
        w.close();
      }
      catch(Exception e) {
        System.out.println("nem megy...");
      }
    }
  }
  
  Magyarul.java

 7. Megbízhatóság
 8. import java.io.*;
  public class Osztas {
    static StreamTokenizer st = 
      new StreamTokenizer(new InputStreamReader(System.in));
    public static int readNumber(String kerdes) throws IOException {
      while(st.ttype != StreamTokenizer.TT_NUMBER) {
        System.out.print(kerdes);
        st.nextToken();
      }
      return (int)st.nval;
    }
    public static void main(String args[]) {
      try {
        int szam = readNumber("gépeljen be egy számot: ");
        System.out.println("100 / " + szam + " = " + 100/szam);
      }
      catch(IOException e) {
        System.err.println("a szám beolvasása nem sikerült...");
      }
      catch(ArithmeticException e) {
        System.err.println("az osztás nem sikerült...");
      }
    }
  }
  
  Osztas.java

 9. Biztonsági beállítások
 10. public class ShowProperty {
    public static void main(String args[]) {
      for(int i = 0; i < args.length; i++)
        System.out.println(args[i] + ':' + 
  	    System.getProperty(args[i]));
    }
  }
  
  ShowProperty.java
  grant {
    permission java.util.PropertyPermission "book.motto", "read"; 
  };
  
  simple.policy
  java ShowProperty book.motto book.motto:null 
  java -Dbook.motto=donotpanic ShowProperty book.motto book.motto:donotpanic 
  java -Djava.security.manager -Dbook.motto=donotpanic ShowProperty book.motto 
  java -Djava.security.manager -Dbook.motto=donotpanic 
   -Djava.security.policy=simple.policy ShowProperty book.motto 
  
  policy.sh

 11. Viszlát applet
 12. Ha nem működik az APPLET a WWW böngészőben, akkor ez jelenik meg helyette.
  import java.awt.*;
  import java.applet.Applet;
  
  public class Viszlat extends Applet {
    public void paint(Graphics g) {
      g.drawRect(25, 2, 90, 25);
      g.drawString("Viszlát!", 50, 20);
    }
  }
  
  Viszlat.java
  <HTML>
  <HEAD><TITLE>Viszlát applet</TITLE></HEAD>
  <BODY>
  <APPLET CODE="Viszlat.class" WIDTH=200 HEIGHT=50>
  Ha nem működik az APPLET a WWW böngészőben, akkor ez jelenik meg helyette.
  </APPLET>
  </BODY></HTML>
  </PRE>
  viszlat.html
  

 13. AWT
 14. import java.awt.*;
  import java.applet.Applet;
  
  public class Udv extends Applet {
    public void init() {
      setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10, 10));
      add(new Label("Üdv ismét!", Label.CENTER));
    }
  }
  
  Udv.java

  Udv.html

 15. Grafika
 16. import java.awt.*;
  import java.awt.geom.*;
  
  public class Abra extends Canvas {
    private int      szog = 0;    // forgatási szög
    private GeneralPath  abra = null;  // az ábra leírása
    private RenderingHints minoseg = null; // megjelenítés módja
  
    public Abra() {
      abra = new GeneralPath();     // tetszőleges ábra
      abra.append(new Ellipse2D.Double(5.0, 12.5, 30.0, 15.0), false);
      abra.append(new Ellipse2D.Double(12.5, 5.0, 15.0, 30.0), false);
      minoseg = new RenderingHints(   // "antialiasing" bekapcsolása
        RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
        RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
      setSize(40, 40);          // az elem mérete
    }
    
    public void paint(Graphics g) {
      Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;  // ez a típuskényszerítés 
                        // csak Java2-ben érvényes!
      g2.setRenderingHints(minoseg);
      g2.rotate(Math.PI * szog / 180.0, 20.0, 20.0);
      g2.draw(abra);
    }
  
    public void forgat() {
      szog = (szog + 1) % 360;      // szög növelése
      repaint();
    }
  }
  
  Abra.java
  import java.awt.*;
  import java.applet.Applet;
  
  public class AbraUdv extends Applet {
    public void init() {
      setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10, 10));
      add(new Abra());
      add(new Label("Üdv ismét!", Label.CENTER));
    }
  }
  
  AbraUdv.java

  AbraUdv.html

 17. Párhuzamosság
 18. public class Forgato extends Thread {
    private Abra       abra;  // amit forgat
    private volatile boolean futhat; // futhat-e még?
    private volatile boolean latszik; // látszik-e?
  
    public Forgato(Abra azAbra) {
      abra = azAbra;
      futhat = true;
      latszik = false;
    }
  
    public void run() {
      while(futhat) {        // Amíg futhat,
        abra.forgat();      // addig forgatja az ábrát.
        try {
          if(latszik) {     // Ha látszódik, akkor
            sleep(100);    // alszik 1/10 másodpercet,
          } else {       // ha nem, akkor vár...
            synchronized(this) { wait(); }
          }
        } catch(InterruptedException e) {}
      }
    }
    synchronized public void eltunik() {
      latszik = false;       // az ábra eltűnik
    }
    synchronized public void elotunik() {
      latszik = true;        // az ábra előtűnik
      notify();           // és elindul a várakozásból
    }
    synchronized public void vege() { // a forgatás leállítása
      futhat = false;
      if(!latszik) {        // ha várakozott, akkor
        notify();         // meglökjük, hogy leálljon
      }
    }
  }
  
  Forgato.java
  import java.awt.*;
  import java.applet.Applet;
  
  public class ForgoUdv extends Applet {
    private Forgato forgato = null;
    
    public void init() {
      System.out.println("init");
      setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10, 10));
      Abra abra = new Abra();      // ábra létrehozása
      forgato = new Forgato(abra);   // forgató szál létrehozása
      forgato.start();         // és elindítása
      add(abra);            // ábra beillesztése
      add(new Label("Üdv ismét!", Label.CENTER));
    }
       
    public void start() {     // a forgató szál elindul,
      forgato.elotunik();    // amint az applet megjelenik
    }
    public void stop() {     // a forgató szál vár,
      forgato.eltunik();    // ha az applet nem látszik
    }
    public void destroy() {    // a forgató szál megszűnik,
      forgato.vege();      // ha az applet megáll
    }
  }
  
  ForgoUdv.java

  ForgoUdv.html

 19. Swing
 20. import java.awt.*;
  import javax.swing.*;           // Swing csomagja
  
  public class JUdv extends JApplet {    // Swing applet = JApplet
    private Forgato forgato = null;
    
    public void init() {
      Container p = getContentPane();  // tartalom máshova kerül!
      p.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 10, 10));
      p.setBackground(Color.white);   // háttérszín fehér lesz
      
      Abra abra = new Abra();      // új ábra létrehozása
      forgato = new Forgato(abra);   // mely forogni is fog
      forgato.start();
      p.add(abra);           // nem csak "add(abra)"!
      
      JLabel cimke = new JLabel("Üdv ismét!", JLabel.CENTER);
      // segítőszöveg és keret beállítása
      cimke.setToolTipText("köszöntés"); 
      cimke.setBorder(BorderFactory.createLoweredBevelBorder()); 
      p.add(cimke);           // nem csak "add(cimke)"!
    }
       
    public void start() {     // a forgató szál elindul,
      forgato.elotunik();    // amint az applet megjelenik
    }
    public void stop() {     // a forgató szál vár,
      forgato.eltunik();    // ha az applet nem látszik
    }
    public void destroy() {    // a forgató szál megszűnik,
      forgato.vege();      // ha az applet megáll
    }
  }
  
  JUdv.java

  JUdv.html


GNU környezetben a példák fordítása:
 make
és futtatása:
 make run