Adatbázis-programozás


A Java nyelv hálózati lehetőségei miatt ideálisan megfelel kliens-szerver architektúrájú adatbáziskezelő programok létrehozására. Ezért felmerült az igény, hogy a Java programok kommunikálni tudjanak a legkülönfélébb adatbázisokkal is. Ezen kommunikáció lehetőségét a JDBC biztosítja.

 1. Egyszerű (DISTINCT) felhasználói SQL típus
 2. Ezen SQL adattípus tulajdonképp egy egyszerű SQL alaptípus megfelelően paraméterezett változata. Példák:
  CREATE TYPE RÖVIDNÉV AS CHAR(20);
  CREATE TYPE PÉNZ AS NUMERIC(10,2);
  

 3. Struktúrált (STRUCT) felhasználói SQL típus
 4. Ezen SQL adattípus más SQL típusokból összetevődő struktúrát ír le. Példák:
  CREATE TYPE LAKHELY 
     (
         AJTÓ VARCHAR(20),
         HÁZSZÁM NUMERIC(6),
         UTCA VARCHAR(100), 
         VÁROS VARCHAR(50),
         IRÁNYÍTÓSZÁM CHAR(8),
         TULAJDONOS REF(SZEMÉLY)
     );
  CREATE TYPE TELJESNÉV
     (
         VEZETÉKNÉV VARCHAR(50),
         KERESZTNÉV VARCHAR(50)
     );
  CREATE TYPE SZEMÉLY 
     (
         NÉV TELJESNÉV,
         CÍM REF(LAKHELY),
         TELEFON VARCHAR(20),
         FOTÓ BLOB
     );
  

 5. Felhasználói SQL adattípusok Java megfeleltetése
 6. A leírtak szemléltetésére tekintsük az előző két példában definiált felhasználói SQL típusok Java reprezentációit. A Dolgozó osztály egyben példa arra is, hogy hogyan lehet a reprezentáló osztályokkal az SQL öröklődési hierarhiát követni. Ehhez az SQL típust a következőképp definiáltuk:
  CREATE TYPE SZEMÉLY AS OBJECT (...);
  CREATE TYPE DOLGOZÓ AS OBJECT EXTENDS SZEMÉLY (BÉR PÉNZ);
  
  Már csak a típusmegfeleltetés megadása maradt hátra:
  Connection con=...
  try {
    java.util.Map map = con.getTypeMap();
    map.put("RÖVIDNÉV", Class.forName("Rövidnév"));
    map.put("PÉNZ", Class.forName("Pénz"));
    map.put("LAKHELY", Class.forName("Lakhely"));
    map.put("TELJESNÉV", Class.forName("Teljesnév"));
    map.put("SZEMÉLY", Class.forName("Személy"));
    map.put("DOLGOZÓ", Class.forName("Dolgozó"));
  } catch (ClassNotFoundException ex) {}
  

 7. Eredményfeldolgozás
 8. A következő kódrészlet biztosítja egy végrehajtott SQL utasítás összes visszaadott eredménykomponensének feldolgozását:
    Connection con = DriverManager.getConnection(url, "uid", "password");
                          //adatbáziskapcsolat létrehozása
    Statement stmt = con.createStatement();    //utasításobjektum létrehozása
  
    stmt.execute(SQL_utasítás);           //SQL utasítás végrehajtása
    int rowCount;
    while (true) {
     rowCount = stmt.getUpdateCount();
     if (rowCount >= 0) {                  //volt sormódosítás
      System.out.println("Megváltozott sorok száma = " + rowCount);
      stmt.getMoreResults();    //következő eredménykomponens feldolgozása
      continue;
     }
     ResultSet rs = stmt.getResultSet();          //eredménytábla volt
     if (rs != null) {               //eredménytábla feldolgozása
       ...
       stmt.getMoreResults();    //következő eredménykomponens feldolgozása
       continue;
     }
     break;                   //nincs több eredménykomponens
    }
  

 9. Példa kötegelt végrehajtásra
 10. int[] updateCounts;
  Connection con=...
  try {
    con.setAutoCommit(false);
  
    Statement stmt = con.createStatement();
    stmt.addBatch("CREATE TABLE NEVEK OF TELJESNÉV");
    stmt.addBatch("INSERT INTO NEVEK VALUES ('Gábor', 'Dénes')");
    stmt.addBatch("INSERT INTO NEVEK VALUES ('Máté', 'Barbara')");
    stmt.addBatch("INSERT INTO NEVEK VALUES ('Csilla', 'Péter')");
    stmt.addBatch("DELETE FROM NEVEK");
    updateCounts = stmt.executeBatch(); // {0, 1, 1, 1, 3}
  
    PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(
           "INSERT INTO NEVEK VALUES (?, ?)");
  
    pstmt.setString(1, "Névtelen");
    for (int i=1; i<=10; i++) {
      pstmt.setString(2, "Felhasználó"+i );
      pstmt.addBatch();
    }
    updateCounts = pstmt.executeBatch(); // {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}
  
    stmt.addBatch("SELECT * FROM NEVEK");   // itt még nem, de
    updateCounts = stmt.executeBatch(); // itt Exception!!!!
    
  } catch (BatchUpdateException bue) {
      System.err.println("BatchUpdateException: " + bue.getMessage());
      System.err.println("SQLState: " + bue.getSQLState());
      System.err.println("ErrorCode: " + bue.getErrorCode());
      System.err.println("Sikeres végrehajtások sormódosítási számai:");
      updateCounts = bue.getUpdateCounts();
      for (int i=1; i<=updateCounts.length; i++) {
         System.err.println("\t" + i + ".: " + updateCounts[i]);
      }
  } catch (SQLException e) {
      System.err.println("SQLException: " + e.getMessage());
      System.err.println("SQLState: " + e.getSQLState());
      System.err.println("ErrorCode: " + e.getErrorCode());
  }
  

 11. Példa
 12. A következő példa egy általános JDBC adatbázis-elérési felületet nyújt. Használható mind alkalmazásként, mind appletként, persze ilyenkor figyelembe kell venni az ismertetett megkötéseket.